Het schuldproces vanuit het standpunt van de schuldeiser

Heeft één van uw klanten een collectieve schuldenregeling aangevraagd? Loopt er een gerechtelijke reorganisatie of liet hij zich failliet verklaren? Op dat moment stelt u zich ongetwijfeld de vraag of u uw vergoeding ooit te zien zal krijgen. Schuldprocessen moeten garanderen dat u niet op uw financiële honger blijft zitten. In deze blog geven we meer uitleg over de mogelijkheden, zodat u precies weet wat u als schuldeiser kunt doen om uw openstaande facturen toch te innen.

Scenario 1 | Een professionele klant betaalt niet

Wanneer uw klant tijdelijk niet aan zijn rekeningen kan voldoen, zal hij u verzoeken om een afbetalingsplan. Bij deze aanvraag om betalingsfaciliteiten is het cruciaal om u grondig te informeren. Pols zeker naar de achterliggende redenen, zodat u een goed beeld krijgt van de financiële situatie van uw cliënt.

Volstaat het afbetalingsplan niet? Dan kan de onderneming overgaan tot een gerechtelijke reorganisatie. In dat geval wordt er een collectief akkoord gesloten. De firma in kwestie legt namelijk een reorganisatieplan voor aan haar schuldeisers, dat voorstelt om (een deel van) de schuld te spreiden over een periode van maximaal vijf jaar. Alle invorderingsmogelijkheden worden opgeschort, zodat de continuïteit van het bedrijf niet in gedrang komt. Wanneer de meerderheid van de leveranciers hiermee instemt, is het reorganisatieplan bindend ten opzichte van alle schuldeisers, zelfs wanneer u zelf geen groen licht gaf.

Als er geen collectief akkoord uit de bus komt, draait de kwestie vaak uit op een faillissement van de schuldenaar. Niet het ideale scenario, integendeel! De rechtbank stelt een curator aan, die de organisatie zal vereffenen of ontbinden. Alle activa worden verkocht om openstaande schulden te betalen. In praktijk zien we echter dat slechts een klein deel van de onbetaalde facturen effectief vergoed wordt. Heeft u als schuldeiser geen voorrecht of hypotheek? Dan staat u jammer genoeg achteraan in de ontvangersrij. Het risico bestaat dat alle activa aangewend zijn, voordat u aan de beurt bent. In dat geval heeft u geen andere keuze dan de schuld af te schrijven.

Toch is het belangrijk dat u de faillissementsprocedure volledig doorloopt. Om uw vordering af te schrijven en de bijhorende btw te recupereren, moet u immers een fiscaal attest van de curator voorleggen. Doe dus zeker een aangifte van schuldvordering via het online platform RegSol. Hier kan u bovendien het verloop op de voet volgen en alle gerelateerde documenten raadplegen.

Scenario 2 | Een particuliere klant betaalt niet

Ook een consument kan een beroep doen op een afbetalingsplan. Als dit niet volstaat, heeft hij verschillende opties voorhanden. Zo kan hij de stap zetten naar budgetbegeleiding of budgetbeheer. Hiervoor klopt hij aan bij een schuldhulpverlener, zoals het OCMW of het CAW, die nauwgezette ondersteuning biedt en een gepaste oplossing formuleert. Als schuldeiser staat u in contact met de schuldhulpverlener, maar u bent niet verplicht om diens voorstel te accepteren.

Bij grote structurele schulden vraagt de consument een collectieve schuldenregeling aan. In dit scenario stelt de Arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan, meestal een advocaat, die het inkomen van de schuldenaar beheert. In uitzonderlijke gevallen kan ook het OCMW benoemd worden. Het doel van deze procedure? De schuldeisers zoveel mogelijk terugbetalen via een globaal afbetalingsplan binnen een vastgelegde termijn van 5 tot 7 jaar, zonder de belangen van de consument uit het oog te verliezen. De gelijkenissen met de gerechtelijke reorganisatie in een B2B-context zijn treffend. Bovendien is ook hier de kans klein dat alle vorderingen terugbetaald worden. Meestal is de schuldenberg gewoonweg té hoog.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van uw openstaande facturen, dient u uw vordering in bij de schuldbemiddelaar, die ook de rol van aanspreekpunt op zich neemt. Vervolgens kan u het verloop van de procedure stapsgewijs volgen. Laat u het proces liever aan u voorbijgaan? Het is altijd mogelijk om af te zien van uw vordering.

Schuldvordering voorkomen: zo doet u dat

Door een goed credit management na te streven, bent u optimaal beschermd tegen klanten in financiële moeilijkheden. De eerste stap is om de kredietwaardigheid van de klant van bij de start correct in te schatten. Een credit controller ontfermt zich deskundig over deze taak. Hij buigt zich over gegevens van bepaalde databanken (bijvoorbeeld ratingbureaus zoals Graydon, CompanyWeb en D&B), werpt een kritische blik op de balansen en analyseert de resultatenrekeningen. Wordt de kredietwaardigheid eerder laag beoordeeld? Dan kan u zich als leverancier indekken tegen betalingsrisico’s. Een kredietverzekering afsluiten, een waarborg vragen, uitsluitend met vooruitbetalingen werken … Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Meer weten over schuldprocessen? Neem contact met ons op of kijk op de website CREDIRE