Collectieve schuldenregeling door de ogen van de schuldeiser

De collectieve schuldenregeling geldt als de meest drastische vorm van schuldbemiddeling voor particulieren. Ze staat ook bekend als het zogenaamde burgerlijke faillissement. Wat houdt de procedure in en wat kan je doen?

Jouw klant heeft een collectieve schuldenregeling lopen

Deze procedure bestond oorspronkelijk alleen voor particulieren. Onlangs kwamen daar zelfstandigen en vrije beroepers bij. Het doel: via een globaal afbetalingsplan meerdere schuldeisers zo volledig mogelijk terug te betalen. Het gaat steeds om een grote schuldenlast. De procedure geeft de schuldenaar de kans om na afloop volledig schuldenvrij te starten, met een schone lei.

Welke gevolgen heeft zo´n procedure voor jou?

Jouw klant geniet van een bescherming tegen diens schuldeisers. Dat wil zeggen dat je jouw vordering niet meer actief mag innen. De Arbeidsrechtbank duidt een schuldbemiddelaar aan, meestal een advocaat. Die heeft de taak om een aanzuiveringsregeling op te stellen en zo veel mogelijk schulden terug te betalen.

De schuldbemiddelaar maakt je, nadat je jouw vordering hebt ingediend, een voorstel over. Je bent niet verplicht hiermee akkoord te gaan. De praktijk leert ons echter dat het vaak om de beste oplossing gaat. Omdat je een kei niet kunt stropen, vertrouw je best op deze procedure.

Wat moet je precies doen?

  1. Dien zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de maand jouw schuldvordering in. Staaf jouw vordering met de nodige documenten (facturen, overeenkomst …). Ben je bevoorrecht schuldeiser, maak hiervan zeker melding. Dien je geen schuldvordering in, doe je afstand en kan je deze niet meer innen.
  2. Pas jouw administratie aan. Je mag geen intresten en kosten meer maken. Zet een eventuele invordering stop.
  3. Had je een domiciliëringsmandaat? Dan sluit je deze best af en doe je geen aanbiedingen meer. Alle betalingen zullen via de schuldbemiddelaar lopen.
  4. De communicatie verloopt uitsluitend via de aangestelde schuldbemiddelaar.
  5. Volg het verloop van de procedure goed op. De bemiddelaar zal een aanzuiveringsregeling trachten op te stellen. Deze heeft hiervoor zes maanden de tijd (maximaal een jaar). Je zal een ontwerp of voorstel ontvangen. De Arbeidsrechter volgt het verloop op. Zodra hij een plan heeft gehomologeerd, kan dit worden uitgevoerd. Ga zeker de voorziene betalingen na. Het plan loopt meestal over een periode van 5 à 7 jaar.
  6. Blijft er nog iets openstaan na afloop van de regeling? Dan kan je het eindvonnis gebruiken als fiscaal attest om boekhoudkundig te verwerken

Download hier een handig schema dat de procedure voor je in kaart brengt

Meer weten over Collectieve Schuldenregeling (CSR), of andere zaken?