Faillissement door de ogen van de schuldeiser

De laatste maanden stegen de faillissementscijfers. Volgens de verwachtingen zal deze trend zich verderzetten. Er lopen namelijk heel wat beschermingsmaatregelen af die golden tijdens de Covid-19 pandemie. Verschillende overheidsdiensten, zoals de RSZ en de FOD Financiën, dagvaarden opnieuw meer in faling. Daarnaast is de inflatie historisch hoog, zitten we met hoge energie- & consumptieprijzen, de Rusland-Oekraïne oorlog, enzovoort. Wat kan je als schuldeiser zoal doen bij faillissement van je klant?

Beter voorkomen dan genezen

Goed credit management is cruciaal voor iedere onderneming. Door er sterk op in te zetten, kan je enkele financiële drama’s voorkomen. Je hebt bijvoorbeeld tal van mogelijkheden om de financiële stabiliteit van jouw klanten te beoordelen. Zo kan je signalen detecteren die op mogelijke risico’s wijzen.

Wat gebeurt er wanneer je klant failliet gaat?

De Ondernemingsrechtbank spreekt het faillissement officieel uit. Ze stelt een curator aan, doorgaans een advocaat. Die leidt het volledige proces in goede banen en houdt in de online databank RegSol een dossier bij van het faillissement. Alle partijen krijgen daar toegang toe. Ook jij.

Je vindt in RegSol alle nodige informatie digitaal terug: de gegevens van de curator, vonnissen, processen-verbaal, verslagen van de curator, enzovoort. Je kan er de tijdlijn raadplegen om het verloop op te volgen. Een handige tool dus om op de hoogte te blijven van het dossier. 

 

Welke gevolgen heeft het faillissement voor mij?

Het belangrijkste gevolg is dat de onderneming van jouw klant zal ophouden te bestaan. Dit brengt met zich mee dat jouw factuur niet meer onbetaald blijft en dat je ze niet meer kan invorderen. Dat wil nog niet zeggen dat je jouw geld kwijt bent.

Wat moet je precies doen?

1 – Heb je een overeenkomst die verder doorloopt? Dan zet je deze best zo snel mogelijk stop. Bekijk zeker hoe jullie de stopzetting overeenkwamen: kan je het eenzijdig beslissen, of heb je toestemming nodig van de curator?

2 – Vaak moet je jouw administratie aanpassen. Je mag geen intresten en kosten meer doorrekenen. Een eventuele invorderingsprocedure moet je beëindigen.

3 – Had je een domiciliëringsmandaat? Dan sluit je deze af en doe je geen aanbiedingen meer.

4 – Je benadert jouw klant niet meer rechtstreeks. Alle communicatie loopt via de aangestelde curator. Je kan er wel voor kiezen om te communiceren via het RegSol-platform.

5 – Daarnaast dien je jouw schuldvordering in. Dit is een overzicht van alle gelden die je nog tegoed hebt. De curator bekijkt welke schuldeisers hij nog kan betalen en voor welke sommen. Ben je bevoorrecht schuldeiser? Maak hiervan zeker melding.

6 – Moet je jouw klant nog terugbetalen? Neem contact op met de curator. Die bekijkt dan op welke rekening je het geld moet overmaken en of je eventueel mag compenseren met andere openstaande rekeningen.

7 Voorziet de curator nog een (deel)betaling aan jouw adres? Perfect! Zo niet zal je jouw vordering boekhoudkundig moeten verwerken. Dit doe je aan de hand van een fiscaal attest. Hiermee kan je een minderwaarde boeken (= afschrijving) en de btw recupereren.