Gerechtelijke reorganisaties door de ogen van de schuldeiser

Het aantal gerechtelijke reorganisaties stijgt opnieuw. We kenden al een toename door de beschermingsmaatregelen van de Overheid rond Covid-19. Die vergemakkelijkte bijvoorbeeld de toegang tot de procedure en zo vergroot de kans dat je er mee in aanraking komt aanzienlijk. Maar die maatregelen zijn nu allemaal afgelopen. Toch blijft een stijging waarneembaar. De inflatie, economische onzekerheid … enzoverder hebben hier een invloed op. Wat kan en moet je als schuldeiser doen?

Jouw klant heeft een gerechtelijke reorganisatie lopen

Omdat hij een tijdelijk financieel probleem heeft, krijgt jouw klant van de Ondernemingsrechtbank toelating tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie. 

Dat tijdelijke vormt het voornaamste verschil met een faillissement. Daarin gaat het om een structureel en onoplosbaar probleem. In de praktijk is een reorganisatieprocedure echter vaak een voorbode van een nakend faillissement.

Er bestaan diverse types van gerechtelijke reorganisaties. Het gaat daarbij vaak om een globaal afbetalingsplan ten aanzien van meerdere schuldeisers. Het is de schuldenaar zelf die verantwoordelijk is voor het opstellen van een plan. Hij of zij dient dit voor te leggen aan alle partijen, altijd onder controle van de rechtbank.

Welke gevolgen heeft zo´n procedure voor jou?

Jouw klant geniet een tijdelijke bescherming tegen zijn schuldeisers. Alle uitvoerings- & invorderingsmogelijkheden zijn geschorst. Met andere woorden, je mag jouw openstaande facturen niet meer invorderen. Hoewel de procedure onder toezicht van een Ondernemingsrechter staat, blijft de schuldenaar zelf verantwoordelijk voor de opvolging en communicatie. 

 Wat moet je precies doen? Een checklist!

  1. Je moet je administratie aanpassen. Je mag namelijk geen intresten en kosten meer tellen. Zet een eventuele invorderingsprocedure tijdig stop.
  2. Alle communicatie verloopt nog steeds via jouw klant. Hij zal je op de hoogte moeten houden en een voorstel doen. Ook voor deze procedure, naast die van het faillissement, kan je terecht in RegSol. Hier kan je jouw schuldvordering kenbaar maken en het verloop volgen. De rechtbank zal je uitnodigen om over het plan te stemmen, samen met de andere schuldeisers. Zodra er een akkoord is, homologeert de Ondernemingsrechter dat en kan het uitgevoerd worden.
  3. Volg de vooropgestelde betalingen goed op.
  4. Voorziet het plan in een (gedeeltelijke) kwijtschelding? Dan zal je het homologatievonnis kunnen gebruiken als fiscaal attest om jouw vordering boekhoudkundig mee te verwerken.

Meer weten over het een gerechtelijke reorganisatie of andere zaken?