Dan toch digitalisering bij justitie?

Ondanks het feit dat Justitie in België niet bepaald bekend staat om haar innovatie en digitalisatie, worden er toch enkele interessante initiatieven genomen. Een goed voorbeeld daarvan is het nieuwe Centraal Register voor Collectieve Schuldenregeling dat in volle ontwikkeling is.

Collectieve schuldenregeling?

De procedure van collectieve schuldenregeling, kortweg CSR, is de meest ingrijpende vorm van schuldbemiddeling in België. Het is een officiële procedure die onder controle staat van een Arbeidsrechter en waarbij een schuldbemiddelaar wordt aangesteld om aan de schuldenmassa te werken. In een vorige blog gingen we hierop in. Bekijk deze zeker.

Naast RegSol nu ook RegCol?

De collectieve schuldenregeling staat in de volksmond bekend als het burgerlijk faillissement. Het enige verschil met een onderneming: een particuliere persoon kan je niet failliet verklaren en opdoeken. Maar toch zien we daarnaast enkele gelijkenissen tussen de gerechtelijke reorganisatie en faillissementsprocedure enerzijds en de CSR anderzijds.

Voor die schuldprocessen ten aanzien van ondernemers bestaat er al geruime tijd een online platform. Het gaat om het Centraal Register voor Solvabiliteit (lees: insolvabiliteit). Velen kennen dit platform onder diens afkorting RegSol. Hier kunnen alle betrokken partijen zoals gerechtsmandatarissen, curatoren, ondernemingsrechtbanken, schuldeisers, en dergelijke met elkaar communiceren. Het bevat daarnaast een digitale weerslag van het dossier. Je kan er stukken terugvinden zoals afbetalingsplannen, vonnissen, aanstellingen, processen-verbaal, enzovoort.

Dit register heeft zijn nut en effectiviteit al langer bewezen. Het leek dan ook logisch dat er een vergelijkbaar platform zou komen voor de CSR.

Net zoals bij RegSol, is de oprichter van het nieuwe register opgericht het DP-A, het Digital Platform for Attorneys. Dat algemeen online platform, ontwikkeld door de Belgische Ordes van Advocaten, heeft als doel om de advocaat eenvoudig, digitaal en automatisch te laten communiceren met andere actoren.

Het wettelijk kader om het platform in te richten is volledig klaar. Op dit moment is het helaas nog niet operationeel. De timing van het go-live gaan is nog erg onduidelijk.

Wie heeft toegang en is het verplicht?

Opnieuw vergelijkbaar met RegSol, zullen ook hier alle betrokken (proces-) partijen toegang krijgen. Dit zijn de schuldbemiddelaars, schuldeisers, de Arbeidsrechtbank enzovoort. Of het effectief verplicht zal worden om via het portaal te werken is nog onduidelijk. Tot op heden geldt de verplichting om een aangifte van schuldvordering via aangetekende zending over te maken aan de schuldbemiddelaar.

Uiteraard volgen wij de evoluties op en berichten we bij nieuwigheden. Blijf hiervan op de hoogte via LinkedIn!

Graag meer weten over Collectieve Schuldenregelingen? Heb je bijkomende vragen?