Een afbetalingsplan

Wil jij jouw klant betalingsfaciliteiten toekennen? Welke gevolgen heeft dat voor jou? Loop je extra risico’s, of zijn er vooral voordelen aan verbonden? Hoe bouw je meer zekerheid in? We helpen je graag met het formuleren van gepaste antwoorden op deze vragen.

Wat is een afbetalingsplan precies?

Wanneer je jouw klant afbetalingsfaciliteiten toekent, mag hij zijn schuld (factuur, huur, rekening …) in stukjes betalen. Vaak gaat het om maandelijkse aflossingen. Maar er zijn verschillende opties:

  • Een vast bedrag per maand
  • Eerst een grotere deelbetaling en dan kleinere periodieke aflossingen
  • Een vast en afgerond bedrag voor een bepaalde periode, met op het einde een resterende som om te betalen
  • Andere formules

Hoeveel en hoelang laat ik afbetalen?

Een afbetalingsplan spreek je in onderling overleg af. De partijen zijn volledig vrij om de duur en de hoogte van het plan overeen te komen.

Let erop dat je realistische afspraken maakt. De maandelijkse aflossing moet haalbaar zijn voor de klant. Hou rekening met diens situatie en solvabiliteit. Een kei kan je immers niet stropen.

Welke gevolgen zijn eraan verbonden?

Eén van de belangrijkste gevolgen is dat de klant door een plan aan te vragen, zijn schuld erkent. Dit is een juridische daad waarbij de klant effectief aangeeft de schuld te kennen en deze ook te zullen betalen. De klant kan de vordering later niet meer betwisten.

Een afbetalingsplan kan dus heel handig zijn om eventueel latere discussie mee kort te sluiten.

Daarnaast stuit een schulderkenning ook nog eens de verjaring. Met andere woorden: door het opstellen van een plan, loopt de verjaring langer.

Je moet als leverancier wel kunnen aantonen dat jouw klant de schuld heeft erkent door het afbetalingsplan aan te vragen. Daarom is het handig dat het schriftelijk (of digitaal) gebeurt. Sta je toch een plan toe via telefoon? Bevestig dit dan later via bv. e-mail. Zo heb je een bewijs in handen.

Waarom zou ik wél een afbetalingsplan toestaan?

Je bent als leverancier-schuldeiser niet verplicht om een plan toe te staan. Toch kan dit heel nuttig zijn. Het toestaan van zo’n plan heeft als voordeel dat je alsnog de schuld kan innen en het heeft een positief effect op jouw klantenrelatie. Je laat jouw goede wil en intenties zien.
Betaalt jouw klant toch niet, of komt hij de gemaakte afspraken daarover niet na? Dan kan je in een eventueel latere procedure, bv. voor de rechter, minstens aantonen dat jij al inschikkelijk bent geweest.

Waarom sta ik beter geen aflossingen toe?

Het toestaan van een afbetalingsplan heeft een impact op jouw eigen administratie & boekhouding. Jouw eigen werkkapitaal lijdt hieronder. Daarnaast zal je meer tijd en moeite moeten doen om het plan op te volgen, de verschillende betalingen te verwerken, enzovoort.

Bijkomende kosten?

Om die impact op de eigen administratie & boekhouding te compenseren, rekenen heel wat leverancier-schuldeisers extra kosten aan. Als klant hou je dan ook best rekening met volgende principes:

  • Nalatigheids- of verwijlintresten blijven lopen
  • Er kunnen vaste kosten in rekening worden gebracht. Check hierbij de overeenkomst en algemene voorwaarden
  • Een gerechtsdeurwaarder rekent innings- & kwijtingsrechten aan. Die komen dus bovenop de openstaande schuld

Wat als een klant het plan niet kan naleven?

Voor de klant is het belangrijk om goed te communiceren met de leverancier. Zo kan er bijvoorbeeld een uitzonderlijk uitstel voor een schijf worden verleend, kan de hoogte van de aflossing worden herbekeken, enzovoort.

Je moet rekening houden met de mogelijke gevolgen van het uitblijven van een deelbetaling. Zo kan er een stop komen op orders of leveringen, of een ontbinding van de overeenkomst. Een open en vlotte communicatie tussen de beide partijen is daarom zeer belangrijk.

Evolutie…

Anno 2023 vereenvoudigen veel organisaties de aanvraag van een afbetalingsplan. Niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt met de drempelverlaging voor klanten, maar ook om de eigen administratie te ontlasten.
De overheid zet eveneens in op digitalisering. Het platform Just-On-Web is hiervan een goed voorbeeld. Dat biedt nu de mogelijkheid om een afbetalingsplan aan te vragen voor geldboetes (https://justonweb.be/fines/). Tot voor kort moest je dit verplicht schriftelijk aanvragen bij de fiscus.

Drie bemerkingen & tips:
– Wat betreft de duurtijd van het plan: die hou je als leverancier best zo kort mogelijk. Jij loopt immers het insolvabiliteitsrisico. Hiermee bedoelen we het risico op een faillissement, collectieve schuldenregeling of een gerechtelijke reorganisatie. Hoe korter de looptijd, hoe lager het risico.
– Het moment van afbetaling: voornamelijk voor de klant is het erg belangrijk om het moment van betaling goed af te stemmen. Zaken die hierop een invloed uitoefenen: uitbetalingen van het loon, betaling van de huur of hypotheek, grote en vaste kosten, …
– Een klant heeft vaak meer dan één afbetalingsplan lopen. Ieder persoon, of iedere organisatie heeft een beperkte betalingscapaciteit. De totaliteit van de planning mag deze zeker niet overschrijden.

Graag meer weten?