Wetswijziging, gratis eerste rappel

Weldra geen kosten meer bij eerste rappel?

Federaal Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne van PS diende vorig jaar een nieuw wetsvoorstel in om herinneringskosten bij een eerste aanmaning te schrappen. Hij wilde hiermee de consument extra beschermen en de schuldindustrie aan banden leggen. Het voorstel is op 4 oktober goedgekeurd door de ministerraad. Het is voorlopig nog wachten op een vervolg van de Raad van State.

Wat betekend dit voor u?

Ondermeer in de telecomsector geldt er momenteel al een bepaling om een eerste herinnering gratis aan te bieden. Het voorstel van Minister Dermagne trekt dit door naar alle sectoren. Daarin gaat het enkel om consumentenzaken. B2B blijft (voorlopig) buiten schot.

Wanneer het voorstel effectief in voege gaat, zal elke organisatie aan zijn particuliere klanten een eerste gratis rappel moeten sturen wanneer een factuur onbetaald blijft.

Wat met de huidige herinneringskosten?

In praktijk bieden heel wat ondernemingen hun eerste aanmaning al kosteloos aan, maar sommige rekenen stevig door. Extra kosten aanrekenen in een minnelijke invorderingsfase kan in principe alleen wanneer dat contractueel werd vastgelegd. Dat staat vaak vermeld in de algemene voorwaarden.

Mocht de wetswijziging plaatsvinden, mag dat uiteraard niet meer in de contracten of  voorwaarden staan. Dat betekent een significante aanpassing van overeenkomsten en administratieve documenten.

CREDIRE keuze

Wat verandert er mogelijk nog?

Het voorstel houdt een wijziging in van het Wetboek Economisch Recht. Concreet wijdt de wetgever dan een specifieke titel of hoofdstuk aan Consumentenschulden. Daarnaast zal er onder andere een maximum komen op de kosten die ondernemingen vanaf de tweede rappel kunnen aanrekenen.

Nog andere evoluties?

De voorbije jaren zijn er wel vaker voorstellen en ontwerpen ingediend die nog in behandeling zijn. Het belangrijkste in die richting dateert uit 2019 en ging toen naar de Raad van State.

Dat voorstel omvat ook een plafonnering van de herinneringskosten, maar zorgt daarnaast ook voor een gewijzigde betalingstermijn in consumentenzaken. De termijn zou verkorten van 30 naar 20 dagen. Daarna volgt een kosteloze aanmaning met een minimum betalingstermijn van 10 dagen i.p.v. 15 dagen, zoals momenteel het geval is.

Gerechtsdeurwaarders, die momenteel een eigen beroeps- & controleorgaan hebben, de NKGB, zouden onder toezicht van de FOD Economie vallen. Dat is dan vergelijkbaar met bijvoorbeeld de incassokantoren.

Het parlement keurde het ontwerp al een eerste maal goed. Midden april komt dit opnieuw op de politieke agenda voor een tweede lezing.

Update 04/05/2023: op donderdag 27/04/2023 werd het ontwerp ook in een tweede lezing goedgekeurd. Het is thans nog enkel wachten op een publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad. De wetgeving treedt in werking 4 maanden na publicatie.

Conclusie

De overheid levert inspanningen om de consument meer te beschermen op het vlak van betalingen en aanmaningen. Dit heeft als gevolg dat ondernemingen alert moeten reageren om in lijn te blijven met de wet. Blijf dus goed op de hoogte!

Bron: Mediahuis & Trends-Knack

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op de website CREDIRE