Voorkomen is beter dan genzen. Hoe kan KYC me hierbij helpen?

In Credit Management luidt de gouden regel: voorkomen is beter dan genezen. Het risico op laattijdige of niet-betaling inschatten is hierbij van essentieel belang. Om dat risico te gaan bepalen moet u uw klant goed kennen. Het principe van ‘Know Your Customer’ (KYC) kan u hierbij helpen.

Know Your Customer?

Know Your Customer, of voor sommigen beter bekend als Customer Due Dilligence, is een term waar vooral de bankenwereld mee vertrouwd is. Financiële instellingen en andere organisaties krijgen namelijk strenge regels opgelegd, denk bijvoorbeeld maar aan de Antiwitwaswetgeving.

Credit Management & KYC

Om het risico op niet- of laattijdige betaling te voorkomen of beperken, moet u uw klanten goed kunnen inschatten. Liefst op zoveel mogelijk vlakken. U vindt best de antwoorden op algemene vragen zoals:

  • Wie is mijn klant precies?
  • Wie zijn de eigenaars, de zaakvoerders en bestuurders?
  • Waar is mijn klant gevestigd?
  • Contactgegevens: kan ik op verschillende manieren communiceren, met de juiste personen?
  • Waar drijft mijn klant handel? Ook in het buitenland?
  • Wie zijn hun eindklanten zoal?
  • Is er zicht op groei of heeft de klant het eerder moeilijk?
  • Speelt er een eventuele overname?

Het belangrijkste punt voor Credit Management is uiteraard de financiële positie van de klant. Om die te bepalen heeft u diverse mogelijkheden.

Financiële risicoanalyse

U kan als ondernemer zelf een screening doen. Vele (financiële) gegevens zijn publiek toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) of de Nationale Bank van België (NBB). Aan de hand van gekende ratio’s zoals de liquiditeits-, solvabiliteits- en rendabiliteitsratio, geeft u een bepaalde rating of score. Dit geeft u bij aanvang een inschatting van het eventuele risico. Deze kan u helaas enkel toepassen op professionele klanten. Een risicoanalyse van een particulier ligt veel moeilijker, omdat diens gegevens over het algemeen niet openbaar zijn.

Ondersteuning bij risicoanalyse

Zo’n screening vergt wel wat ervaring en kennis. Heeft u deze niet, kan u bijvoorbeeld beroep doen op handelsinformatie. Er zijn verschillende aanbieders in de markt zoals bijvoorbeeld Graydon-Credit Safe, Company Web, Trends, Dun & Bradstreet, … Zij bundelen alle bedrijfsgegevens in een rapport en geven zelf een bepaalde rating.

Voor grote klanten, of grote bestellingen, wilt u de screening zo uitgebreid mogelijk doen. Velen doen hiervoor beroep op een kredietanalist.

Risico’s beperken

Blijkt het risico op niet-betaling toch wat groter, kan u zichzelf indekken en zekerheden inbouw. U kan bijvoorbeeld een waarborg vragen, een voorafbetaling of werken met tussentijdse facturen. Daarnaast heeft u de optie om het risico te verzekeren via een kredietverzekering, al dan niet gekoppeld aan factoring.

KYC in uw organisatie implementeren of hulp nodig van Credit management professionals?