Verjaring en Credit Management

Bij de term verjaring duiken er onmiddellijk bezorgdheden op. Wat houdt het precies in? Wanneer verjaart mijn factuur? Kan je een verjaarde factuur nog innen? Wat kan je doen om de verjaring te voorkomen? Hieronder vind je de praktische antwoorden op deze vragen.

Wat is een verjaring juist?

Er zijn twee types:

  • De bevrijdende verjaring is het best gekend en van toepassing binnen credit management. Na verloop van een vastgelegde termijn tijd ben je vrijgesteld van een bepaalde prestatie. Je moet dan bijvoorbeeld niet meer betalen.
  • Minder bekend is de verkrijgende verjaring. Hierbij verkrijg je iets na afloop van een bepaalde termijn. Het beste voorbeeld hiervan is het bezit van een onroerend goed. Als je het gedurende 30 jaar gebruikt alsof je er eigenaar van bent, kan je er na die termijn effectief eigenaar van worden.
CREDIRE vraag

Verjaring & Credit Management

Ook facturen kennen verjaringstermijnen. Let op: de schuld op zich verjaart niet, enkel het recht om ze in te vorderen. Dit wil zeggen dat een klant de verjaarde factuur nog steeds kan betalen, maar wanneer de betaling uitblijft, kan je er geen druk meer op uitoefenen.

Samengevat: de klant mag nog betalen, de leverancier (eiser) mag niet meer invorderen.

Wie kan de verjaring inroepen?

In de meeste gevallen roept de niet-betalende klant de verjaring van een factuur in. Hij moet dan niet meer betalen.

Stel dat een verjaarde factuur deel uitmaakt van een discussie voor de rechtbank, dan mag iedere partij die dat raadzaam vindt, de verjaring inroepen. De rechter mag dit niet zelf (ambtshalve) doen. Hij mag er enkel rekening mee houden als een procespartij het opwerpt.

Wanneer verjaart mijn factuur?

De wetgever heeft diverse termijnen bepaald. De 2 basisregels zijn:

  • Zakelijke rechtsvordering: 30 jaar
  • Persoonlijke-, of burgerlijke rechtsvordering: 10 jaar

Er bestaan een aantal uitzonderingen. We geven hieronder een opsomming van de meest voorkomende:

Wat kan ik doen om de verjaring van mijn factuur te voorkomen?

Om de verjaring van jouw factuur te voorkomen, kan je verschillende zaken ondernemen. Het belangrijkste om de verjaring te voorkomen is een performant credit- & collectionprocess. Door jouw credit management te optimaliseren kan je de verjaring voor zijn. Dit is de beste tip. Zorg bijvoorbeeld voor een korte invorderingsflow. Zo loop je weinig risico‚Äôs.

Verjaringstermijnen stoppen vaak (even) met lopen. In een volgende editie gaan we in op de stuiting en schorsing van deze termijnen. Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven!

Wil jij graag meer weten over verjaring of heb je bijkomende vragen?