Stopzetting – in plaats van faillissementsgolf

De afgelopen maanden discussieerden economisten over een mogelijke faillissementsgolf als gevolg van de energiecrisis, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de nasleep van corona, het huidige economische klimaat, enzovoort. Vooralsnog blijft deze uit. We merken wel een exponentiële toename in het aantal stopzettingen.

Geen faillissementsgolf

In de jaren 2020 en 2021 hielden ondernemers hun hart vast. Vooral na de Coronacrisis voorspelden sommige experten een faillissementsgolf. Onder meer door Overheidssteun en andere beschermingsmaatregelen kwam die er niet. Toen die steun- en beschermingsperiode op zijn einde liep, leek een weerbots niet zo denkbeeldig.

Wat merken we nu? Die gevreesde dip heeft niet plaatsgevonden. De faillissementscijfers bleven op een normaal niveau, vergelijkbaar met een periode voor Corona.

Wel een toename in het aantal stopzettingen

Onze economische groei viel in 2022 al wat terug. Het eerste deel van 2023 zette zich dat verder door. Deze terugval valt onder meer te verklaren door een sterke stijging in het aantal stopzettingen. Een trend die duidelijk merkbaar is bij zowel de eenmanszaken als bij de vennootschappen.

Wat betekent een stopzetting juist?

Een stopzetting zal meestal vrijwillig gebeuren. Toch kan dit bijvoorbeeld ook na een uitspraak van een rechtbank of op verzoek van één van de aandeelhouders. De onderneming zal ophouden met bestaan. Voor een eenmanszaak wil dit zeggen dat het statuut van de zelfstandige zal wijzigen.

Zet jouw klant zijn of haar eenmanszaakactiviteiten stop?
Dan zal je hem verder als particulier moeten benaderen.

Een vennootschap die haar activiteiten wil stoppen zal zich moeten ontbinden en in vereffening moeten gaan.

Ontbinding & vereffening

De ontbinding is de eerste fase. Dit is de eigenlijke stopzetting, de beslissing om de handelsactiviteiten te staken. De vennootschap houdt met de ontbinding officieel op te bestaan. Juridisch gezien gaat ze nog wel even verder, namelijk tot de vereffening afgerond is. Tijdens deze tussenfase is de vennootschap ‘in vereffening’.

De vereffening wil zeggen dat alle activa (dit zijn de bezittingen, de klantenvorderingen, de voorraad, enzovoort) ten gelde worden gemaakt. De daaruit voortkomende inkomsten zuiveren de eventuele passiva aan (bv: nog openstaande schulden). Daar moet de aangestelde vereffenaar voor zorgen. Heb je nog geld te goed van de onderneming in vereffening? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de vereffenaar.

Hoe kom je te weten dat jouw klant zijn activiteiten heeft stopgezet?

Laat ons hopen dat jouw klant je tijdig inlicht. Dan kan je onmiddellijk de nodige acties ondernemen.

Helaas zien we dat het vaak niet zo vlot loopt. Je kan zelf actief opzoek gaan naar die info, bijvoorbeeld via de KBO (Kruispunt Bank voor Ondernemingen). Deze databank geeft onder andere de juridische staat van de onderneming weer, dus ook wanneer ze eventueel gestopt zou zijn. Daarnaast kan je ook beroep doen op handelsinformatie. Er zijn diverse aanbieders op de markt, denk aan Graydon-CreditSafe, Dun&Bradstreet en CompanyWeb. Zij kunnen je op de hoogte brengen wanneer een onderneming haar activiteiten stopzet.

Aandachtspunt

We spraken al over het ‘ophouden met bestaan’ van de onderneming. Dit brengt met zich mee dat je een eventueel doorlopende overeenkomst best beëindigt. Hou rekening met eventuele beëindigingsformaliteiten die in de overeenkomst zelf staan opgenomen.

Wens je meer info over stopzettingen? Wil je jouw onderneming graag wapenen?