ALTERNATIEF VOOR INCASSO

Credit management en incasso lijken nauw met elkaar verweven. Nochtans maakt incasso, het innen van onbetaalde facturen door hoofdzakelijk een incassobureau, er maar een klein deel van uit. Wat houdt het precies in? En wat is een goed alternatief voor incasso? Wij geven u een helder overzicht van de verschillende opties.

Onbetaalde facturen … Wat nu?

Elke organisatie krijgt jammer genoeg wel eens te maken met niet-betalende klanten. Van zodra een factuur vervalt, gaat u over tot minnelijke invordering. Dit betekent dat u pogingen doet om de klant aan te zetten tot betaling, bijvoorbeeld door rappels te sturen of telefoons te plegen. Wanneer dit niet volstaat om de onbetaalde factuur te innen, zetten veel ondernemers de stap naar een incassokantoor.

De rol van een incassokantoor

Een incassobureau is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het minnelijk invorderen van openstaande facturen. Zij zullen eerst dezelfde acties ondernemen zoals u, bijvoorbeeld aanmaningen sturen. Er komt dus een zekere mate van dubbel werk aan te pas. Toch kunnen incassokantoren een hogere succesratio voorleggen. Zij zijn professioneel georganiseerd om onbetaalde facturen te innen en staan bekend om hun directe, kordate aanpak.

Elke organisatie krijgt jammer genoeg wel eens te maken met niet-betalende klanten. Van zodra een factuur vervalt, gaat u over tot minnelijke invordering. Dit betekent dat u pogingen doet om de klant aan te zetten tot betaling, bijvoorbeeld door rappels te sturen of telefoons te plegen. Wanneer dit niet volstaat om de onbetaalde factuur te innen, zetten veel ondernemers de stap naar een incassokantoor.

Onbetaalde facturen … Wat nu

Een incassobureau is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het minnelijk invorderen van openstaande facturen. Zij zullen eerst dezelfde acties ondernemen zoals u, bijvoorbeeld aanmaningen sturen. Er komt dus een zekere mate van dubbel werk aan te pas. Toch kunnen incassokantoren een hogere succesratio voorleggen. Zij zijn professioneel georganiseerd om onbetaalde facturen te innen en staan bekend om hun directe, kordate aanpak.

Alternatief incasso

Die harde werkwijze en toon van communiceren heeft echter ook haar nadelen. Wanneer u een incassokantoor inschakelt, mag u ervan uitgaan dat de klantenrelatie nadien niet meer te herstellen valt. Daarom loont het de moeite om een alternatief voor incasso te overwegen.

Een advocaat

U kan een advocaat onder de arm nemen, gespecialiseerd in incasso. Hij zal eveneens rappels sturen naar de niet-betalende klant. U getuigt daarmee van daadkracht. De samenwerking met een advocaat voor minnelijke invordering Antwerpen is wel vaak duurder dan met een incassokantoor. Meestal komt de advocaat pas in de volgende en laatste fase van het credit management in beeld, namelijk bij de gerechtelijke invordering. Zo kan hij u bijvoorbeeld vertegenwoordigen als schuldeiser tijdens een dagvaardingsprocedure.

Een gerechtsdeurwaarder

Een tweede alternatief voor incasso is een gerechtsdeurwaarder. Hij kan evengoed minnelijke acties ondernemen, maar ook geldt vaak een hogere kostprijs. Net zoals de advocaat treedt de gerechtsdeurwaarder doorgaans pas op tijdens de gerechtelijke invordering. Wanneer een rechter een beslissing neemt in uw dossier, kan u dit vonnis namelijk laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder. Hij zal uw niet-betalende klant dwingen om de openstaande facturen te voldoen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op diens roerende en onroerende goederen. Hier ligt de grootste toegevoegde waarde van een gerechtsdeurwaarder.

Een outsourcingpartner

Zoals geïllustreerd op de bovenstaande tijdlijn komen het incassokantoor, de advocaat en de gerechtsdeurwaarder pas in de latere fasen van credit management – bij minnelijke en/of gerechtelijke invordering – aan bod. U kan echter ook kiezen voor één vaste partner, die u bijstaat doorheen het hele traject. In dat geval vormt outsourcing een goed alternatief voor incasso.

iCredit biedt een outsourcingservice aan onder de naam CREDIRE, waarbij we uw debiteurenbeheer van start tot stop overnemen. Kredietanalyses uitvoeren, overeenkomsten screenen, facturen opvolgen … Bij een eventuele minnelijke invordering innen we uitsluitend in uw naam en voor uw rekening. Komt het tot een gerechtelijke invordering? Dan blijven wij steeds uw vast aanspreekpunt.

Een incassobureau is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het minnelijk invorderen van openstaande facturen. Zij zullen eerst dezelfde acties ondernemen zoals u, bijvoorbeeld aanmaningen sturen. Er komt dus een zekere mate van dubbel werk aan te pas. Toch kunnen incassokantoren een hogere succesratio voorleggen. Zij zijn professioneel georganiseerd om onbetaalde facturen te innen en staan bekend om hun directe, kordate aanpak.

Een incassobureau is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het minnelijk invorderen van openstaande facturen. Zij zullen eerst dezelfde acties ondernemen zoals u, bijvoorbeeld aanmaningen sturen. Er komt dus een zekere mate van dubbel werk aan te pas. Toch kunnen incassokantoren een hogere succesratio voorleggen. Zij zijn professioneel georganiseerd om onbetaalde facturen te innen en staan bekend om hun directe, kordate aanpak.

Op zoek naar een goed alternatief voor incasso? iCredit buigt zich deskundig over uw credit management, gaat doelgericht achter onbetaalde facturen aan en houdt uw klantenrelaties intact.

Graag meer informatie? Geïnspireerd? Gewoon benieuwd naar meer?