Algemene voorwaarden – Taal

Om te weten in welke taal jij jouw algemene voorwaarden moet opstellen, moet je kijken naar de taalwetgeving. We nemen er het taaldecreet van ’73 bij. Deze wet regelt onder andere de taal waarin een onderneming haar officiële documenten moet opstellen. 

Algemene voorwaarden opstellen in de juiste taal

De basisregel is dat een onderneming haar documenten in de taal van haar eigen exploitatiezetel moet opstellen. Het gaat hier om een uitbatingszetel. Heb je meerdere filialen, verspreid over verschillende taalgebieden? Dan hangt de taal af van de locatie waar je overeenkomst afsluit, m.a.w. waar de koop-verkoop doorgaat. 

Uitzonderingen op deze regel: 

 • Jouw klant komt van buiten België, maar binnen de EER (Europees Economische Ruimte). In dat geval mag je:
  • eender welke officiële taal uit de EER gebruiken 
  • jouw document bv. in het Nederlands opstellen en een vertaling meegeven in een andere EER taal. Die bijlage is eveneens rechtsgeldig. 
 • Jouw klant komt van buiten de EER. Dan: 
  • Moet je teruggrijpen naar de basisregel en stelt ze dus op in de taal van de exploitatiezetel 
  • Kan je een vertaling meegeven, al is deze op zichzelf niet rechtsgeldig. 

Opgelet: deze wetgeving is strikt genomen enkel van toepassing op jouw officiële documenten, zoals een factuur of creditnota. Jouw algemene voorwaarden vallen hierbuiten.

Jouw algemene voorwaarden moeten qua taal enkel voldoen aan volgende vier principes: 

 1. Ze moeten leesbaar zijn. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de lettertjes niet te klein mogen zijn, in een duidelijk lettertype, enzovoort. 
 2. De omschrijving moet duidelijk zijn. Dit gaat bijvoorbeeld over het taalgebruik, eventuele afkortingen, vakjargon, enzovoort. Jouw klant moet weten waar hij of zij aan toe is. 
 3. Daarnaast moeten de bepalingen begrijpelijk zijn. Dit wil zeggen dat jouw klant de taal moet beheersen. 
 4. Een laatste principe stelt dat er geen dubbelzinnigheden in mogen staan en dat bepalingen elkaar onderling niet tegenspreken. Met andere woorden: er mag geen ruimte voor interpretatie of discussie bestaan. 

Conclusie: je bent vrij om de taal te kiezen, zolang je voldoet aan deze vier voorwaarden. 

Om het helemaal handig te maken, sommen we enkele voorbeelden op:

SituatieTaal van de voorwaardenTaal van de factuur, CN …
Franstalige klant uit Wallonië koopt in VlaanderenNL, FR of andere taal zolang klant deze machtig isNL, eventueel met vertaling naar FR
Enkeltalige Italiaan koopt in VlaanderenITIT, NL, FR, EN of andere EER taal
Enkeltalige Thai koopt in VlaanderenTHANL, best met een vertaling naar THA
Italiaan koopt in Vlaanderen, je communiceert in het EngelsIT, NL, EN of andere taal zolang klant deze machtig isIT, NL, EN, FR of andere EER taal
Chinees koopt in Vlaanderen, je communiceert in het EngelsCHN, NL, EN of andere taal zolang klant deze machtig isNL, best met vertaling naar EN
Nederlander koopt in Wallonië, communicatie verloopt in het EngelsNL, FR, EN of andere taal zolang klant deze machtig isNL, FR, EN of andere EER taal

TIP: er zijn situaties waarin je de voorwaarden in een andere taal dan de officiële documenten kunt of wilt opstellen. Dit raden wij af. Tracht éénzelfde taal te hanteren voor het volledige dossier. Dit komt o.a. de rechtszekerheid alleen maar ten goede.

Volgende week posten we een vervolg op deze blog en gaan we dieper in op de structuur. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram en blijf op de hoogte!

Meer weten? Neem contact met ons op of kijk op de website CREDIRE